Contact Us

Shenzhen Huakia Optoelectronic Co., Ltd.
Office: No.408, Building 4,Yalanting, Shangchuan Road, Xixiang,BaoAn District, Shenzhen, China
Post Code:518133
Phone:+86 755 2640 2393
Email:sales@huakia.com
Opening times: Monday – Friday, 8am – 10pm GMT+8/Beijing Time

Factory: No.2,Laneway7, Qinglan Shangwangli, Waihai town,Jianghai District,Jiangmen City, Guangdong Province,China
Post Code:529080
UK Office
21 Basegreen Drive, Sheffield S12 3FF, UK
Contact:Ms Jenny
Phone:+44-7588-668925
Email:uk@huakia.com
Opening times: Monday – Friday, 10am – 3pm GMT+1/London Time